ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10546 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10411 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (10209 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (10191 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (10114 ครั้ง)
 6. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (10103 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (10078 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (10043 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (10011 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9997 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs