สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง


1.แบบฟอร์มแนะนำหนังสือในเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://aritc.yru.ac.th/

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 073-299675 ต่อ 23400

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-16 06:16
ผู้เขียน: :
BONGKOCHAKORN SAESANG
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.9
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs