FAQ บริการตอบคำถามและค้นคว้า ประกาศข่าว  RSS

Web OPAC เก่า Web OPAC เก่า

สามารถเข้าใช้งาน Web OPAC เก่า ได้ที่  http://opac1.yru.ac.th/


ข้อมูลเพิ่มเติม:
2016-03-31 04:08

แสดงประกาศข่าวที่ผ่านมาแล้ว.

มีข้อมูลทั้งหมด 95 เรื่อง ในระบบ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10543 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10406 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (10202 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (10187 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (10108 ครั้ง)
 6. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (10099 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (10075 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (10039 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (10006 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9994 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs