ติดต่อ

อีเมล์ถึงเว็บมาสเตอร์:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10483 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10353 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (10145 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (10135 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (10062 ครั้ง)
 6. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (10058 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (10019 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9992 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9959 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9938 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs