วิธีการหาวารสารบนชั้น


1. ค้นชื่อวารสาร/ชื่อบทความที่ต้องการหาในเว็บ OPAC

 2. กรณีต้องการค้นหาวารสารวิชาการ สามารถค้นหาได้ ดังนี้

     2.1 ค้นวารสารที่ต้องการตามตู้แบ่งคณะที่เกี่ยวข้องกับวารสารเล่มนั้นๆ แล้วค้นหาตามตัวอักษรแรก     ของชื่อวารสาร เช่น ต้องการค้นหาวารสารศิลปศาสตร์   →  ไปหาที่ตู้วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  →  ค้นหาชั้นตัวอักษร “ศ”

3. กรณีต้องการค้นหาวารสารบันเทิง สามารถค้นหาได้ตามตัวอักษรแรกของชื่อวารสารที่ต้องการ

                     

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-24 12:50
ผู้เขียน: :
BONGKOCHAKORN SAESANG
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs