ตั้งคำถาม

ตั้งคำถามของคุณด้านล่าง:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10453 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10325 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (10125 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (10112 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (10037 ครั้ง)
 6. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (10037 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9992 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9964 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9928 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9913 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs