ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้


กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ ให้แจ้ง Admin เพิ่มทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่ค่ะ

แก้ไขล่าสุด:
2018-09-10 14:33
ผู้เขียน: :
รุสมี แมแย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs