อภิธาณศัพท์

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10279 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10175 ครั้ง)
 3. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9937 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9935 ครั้ง)
 5. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9877 ครั้ง)
 6. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9875 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9825 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9785 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9772 ครั้ง)
 10. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9756 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs