บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือหรือวารสารได้หรือไม่ ?


แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:10
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ความเห็น KATKAEW PHONPALA:
วารสารไม่สามารถยืมได้ แต่สามารถนำไปถ่ายเอกสารข้างนอกได้ หรือถ่ายเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารอัจฉริยะ ชั้น หน้าห้องวารสารและ AC หรือถ้าหากไม่ต้องการถ่ายเอกสารสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน โดยจะต้องคืนไม่เกิน 16.30 น ของวันที่ยืม
เพิ่มเข้ามา เมื่อ: 2015-10-31 08:54

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7680 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7551 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7414 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7411 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7378 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7348 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7346 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7309 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7293 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7281 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs