หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่?


 

ผู้ใช้บริการสามารถฝากเพื่อนมาคืนหนังสือให้ได้ กรณีไม่มีค่าปรับ หากมีค่าปรับ และยังไม่จ่ายค่าปรับ ค่าปรับนั้นจะหยุด ณ วันที่คืนหนังสือ และจะยังคงค้างอยู่ในระบบ จนกว่าเจ้าของบัตรจะมาจ่ายค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการให้เรียบร้อย

หากไม่สะดวกมาคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งห้องสมุดจัดไว้บริการ 1จุด คือ ประตูทางเข้าห้องสมุดชั้น 1 สามารถนำหนังสือหย่อนลงในตู้ได้เลยค่ะ

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-04 10:36
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7697 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7564 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7429 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7429 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7388 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7363 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7356 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7325 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7306 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7297 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs