บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?


 

บุคคลภายนอกที่ต้องการยืมหนังสือได้ ต้องสมัครสมาชิกห้องสมุด ซึ่งค่าใช้จ่าย มีดังนี้  ค่าประกันต่อเทอม 500 บาท (ค่าประกันจะได้คืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)  ค่าบำรุงห้องสมุด 200 บาท รวม 700 บาท

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:10
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7704 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7574 ครั้ง)
 3. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7440 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7438 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7394 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7373 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7364 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7332 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7313 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7307 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs