ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร?


 

สามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดได้เลย หากต้องการหนังสือตอบขอบคุณ ต้องแนบชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่บริจาค หนังสือมาด้วย โดยทางสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคต่อไป

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-04 10:37
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8017 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7913 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7751 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7742 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7698 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7670 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7655 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7622 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7613 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7605 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs