ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร


 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย

     1.เข้าสู่เว็บไซต์ opac.yru.ac.th

     2.คลิกที่สมาชิก หรือ Member ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน

     3.คลิกเข้าสู่   “รายการยืมและกำหนดส่ง”

     4.คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ โดยใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ

    5.หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน

    6.รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

    7.คลิกออกจากระบบ

 ---การยืมต่อสามารถทำได้ก่อนกำหนดส่ง 2 วัน ---

                                           **การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง**

                                     **หากมีผู้อื่นจองไว้ก่อน จะไม่สามารถยืมต่อได้**

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-04 10:38
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (3 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร (2072 ครั้ง)
 2. ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร? (1571 ครั้ง)
 3. นักศึกษาปริญญาโท ยืมหนังสือได้กี่เล่ม (1552 ครั้ง)
 4. บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร? (1528 ครั้ง)
 5. ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศจะค้นหาได้อย่างไร ? (1502 ครั้ง)
 6. ในช่วงสอบบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ (1469 ครั้ง)
 7. บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือหรือวารสารได้หรือไม่ ? (1450 ครั้ง)
 8. นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ (1338 ครั้ง)
 9. หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่? (1322 ครั้ง)
 10. วารสารที่เกี่ยวกับการพูด หรือบทพูดวิทยุ มีหรือไม่ (1292 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs