ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร


 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย

     1.เข้าสู่เว็บไซต์ opac.yru.ac.th

     2.คลิกที่สมาชิก หรือ Member ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน

     3.คลิกเข้าสู่   “รายการยืมและกำหนดส่ง”

     4.คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ โดยใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ

    5.หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน

    6.รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

    7.คลิกออกจากระบบ

 ---การยืมต่อสามารถทำได้ก่อนกำหนดส่ง 2 วัน ---

                                           **การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง**

                                     **หากมีผู้อื่นจองไว้ก่อน จะไม่สามารถยืมต่อได้**

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-04 10:38
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (3 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8017 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7913 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7751 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7742 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7698 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7670 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7655 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7622 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7613 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7605 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs