วารสารสามารถยืมได้ไหม ถ้ายืมได้เหมือนหนังสือหรือต่างกันค่ะ


วารสารยืมออกไปเหมือนหนังสือไม่ได้ค่ะ แต่วารสารสามารถยืมไปถ่ายเอกสารโดยกำหนดส่งวันภายในเวลาที่เจ้าหน้าเปิดให้บริการเท่านั้นค่ะ (ทางห้องสมุดจะมีเครื่องสำหรับถ่ายเอกสารอยู่ชั้น 2 หน้าห้องวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องค่ะ)

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:11
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7923 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7812 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7661 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7657 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7609 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7590 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7575 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7535 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7527 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7522 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs