ต้องการ “จองหนังสือ” ต้องทำอย่างไร ?


การจองหนังสือจะทำได้ก็ต่อเมื่อ หนังสือเล่มนั้นๆ

มีผู้ใช้บริการท่านอื่นยืมไป โดยสามารถเข้าไปยืมต่อผ่านเว็บ OPAC

เข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อทำการล็อกอิน แล้วไปเลือกรายการหนังสือเล่ม

ที่ต้องการจอง ทำการ hold  

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:12
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8274 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8183 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7983 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7981 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7928 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7893 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7889 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7852 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7835 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7825 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs