ถ้านักศึกษาต้องการใช้"ห้องสืบค้น"ต้องทำอย่างไรบ้าง ?


สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องสืบค้น 

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

2.วางบัตรนักศึกษา

3.แจ้งห้องที่ต้องการใช้

4.เขียนชื่อ-สกุล เลขที่ห้อง ลงในแบบฟอร์มการใช้ห้องสืบค้น

5.รับกุญแจ (นักศึกษาต้องรับผิดชอบกุญแจห้องที่ตัวเองทำการเบิกใช้ห้อง)

5.เมื่อใช้ห้องเสร็จเรียบร้อย แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อคืนกุญแจ พร้อมทั้งเซ็นคืนกุญแจ

              ***เพียงเท่านี้ นักศึกษาก็สามารถใช้ห้องค้นคว้าได้แล้วคะ***

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:12
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7706 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7576 ครั้ง)
 3. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7443 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7438 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7394 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7373 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7366 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7332 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7314 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7307 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs