ต้องการยืมหนังสือ "อ้างอิง" ต้องทำอย่างไร ?


หนังสืออ้างอิง เราไม่ได้เปิดสิทธิ์การยืมเหมือนหนังสือทั่วไป 

แต่ถ้านักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะใช้งาน สามารถนำหนังสือไป

ถ่ายเอกสารได้ โดยห้องสมุดมีบริการเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ชั้น 2 

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:13
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8965 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8853 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8645 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8630 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8594 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8521 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8517 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8512 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8484 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8472 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs