หนังสือชื่อเรื่อง “รวมกฎหมายปกครอง” มีให้บริการอยู่หมวดใด และชั้นใด ?


หนังสือกฎหมาย  ชื่อเรื่อง “รวมกฎหมายปกครอง”  ชั้น 5 เลขหมู่ 342.59306 ว237ร 2557

แก้ไขล่าสุด:
2016-06-27 04:15
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7972 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7865 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7704 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7700 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7652 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7633 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7619 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7580 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7572 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7564 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs