บทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ มีหรือไม่


 

มีค่ะ  บทความวิชาการจะมีอยู่ในวารสารเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น 

1.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.วิทยาศาสตร์จันทรเกษม

3.มหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีอีกหลายวารสาร ค่ะ

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-09-30 10:56
ผู้เขียน: :
KAMARIYOH YAMO
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8092 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7991 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7819 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7809 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7762 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7739 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7717 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7693 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7677 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7672 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs