วารสารกับนิตยสาร ต่างกันอย่างไร


ทั้งนิตยสาร และวารสาร เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเหมือนกัน  คือ ออกตั้งแต่รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปักษ์ และมีเนื้อหาต่างกัน

วารสาร นำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ เช่น บทความ บทความวิจัย วารสารมีกำหนดออกหลายแบบ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน รายสองเดือน รายสี่เดือน หรือรายปี เป็นต้น
นิตยสาร มีเนื้อหาด้านบันเทิง และเรื่องทั่วๆไป  กำหนดออก ส่วนใหญ่จะเป็นรายปักษ์ และรายเดือน  เช่น กุลสตรี หญิงไทย เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด:
2016-09-30 11:19
ผู้เขียน: :
KAMARIYOH YAMO
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8276 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8184 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7984 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7983 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7930 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7896 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7893 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7857 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7837 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7825 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs