วารสารที่เกี่ยวกับการพูด หรือบทพูดวิทยุ มีหรือไม่


 

มีค่ะ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

บัณฑิตย์

แก้ไขล่าสุด:
2016-09-30 11:32
ผู้เขียน: :
KAMARIYOH YAMO
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7697 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7565 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7429 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7429 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7389 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7364 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7356 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7325 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7306 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7298 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs