หนังสือเกี่ยวกับอาเซียนอยู่ชั้นไหนครับ


หนังสือเกี่ยวอาเซียนอยู่ชั้น 1 ครับ มุมหนังสืออาเซียน แต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศอยู่ชั้น 4 ครับหมวด 900 

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 07:59
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9835 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9714 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9517 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9475 ครั้ง)
 5. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9473 ครั้ง)
 6. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9456 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9389 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9362 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9346 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9342 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs