สำหรับบุคคลภายนอกต้องการยืมวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ


ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการประเภทใดก็แล้วแต่ ทางห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยออกจากห้องสมุดครับ

ยกเว้น ถ้าต้องการนำไปถ่ายเอกสาร สามารถยืมออกไปได้แต่ต้องส่งภายในวันเดียว หากเกินกำหนดส่งจะโดนปรับ ชั่วโมงละ 5 บาท

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 08:22
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9835 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9714 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9517 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9475 ครั้ง)
 5. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9473 ครั้ง)
 6. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9456 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9389 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9361 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9346 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9342 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs