ช่วยค้นหาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาลให้หน่อยค่ะ


วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบฮาลาลมีหนึ่งเรื่อง คือ "รูปแบบการให้บริการโรงแรมฮาลาลภายใต้กรอบมาตราฐานการท่องเที่ยวฮาลาล" เลขหมวดหมู่ Thesis 338.4791 อ19ร 2555 ให้บริการอยู่ชั้น 5 ครับ

 

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 08:43
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8274 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8183 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7983 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7981 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7928 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7893 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7889 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7852 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7835 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7825 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs