สอบถามเรื่องวิธีการยืมระหว่างห้องสมุดค่ะ


วิธีการการยืมระหว่างห้องสมุด คือ ผู้ใช้บริการสำรวจหนังสือที่ต้องการ ว่า อยู่ที่มหาวิยาลัยใด รายละเอียดบรรณานุกรม มีอะไรบ้าง จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการประสานไปยังมหาวิทยาลัยนั้น หากมีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด เมื่อหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัยทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ใช้บริการให้มารับที่ห้องสมุดครับ

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 08:48
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8276 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8184 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7984 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7983 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7929 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7895 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7893 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7856 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7837 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7825 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs