จะจองห้องค้นคว้าต้องทำอย่างไรค่ะ


ห้องค้นคว้าไม่สามารถจองได้ หากต้องการใช้บริการให้มาติดต่อขอใช้บริการโดยตรงที่เค้าเตอร์งานบริการ ยืม-คืน ครับ

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 08:58
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9572 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9439 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9218 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9201 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9187 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9131 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9115 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9085 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9072 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9022 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs