ฐานข้อมูล Science Direct ใช้งานไม่ได้ค่ะ


ได้แจ้งในระบบ OSS ให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณซูลกิฟลี ยิงทา เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ปัญหา

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 09:03
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7706 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7577 ครั้ง)
 3. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7443 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7440 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7394 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7373 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7367 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7333 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7314 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7308 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs