การจองหนังสือในระบบทำอย่างไรค่ะ


วิธีการจองหนังสือในระบบ OPAC มีวิธีการดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ Log in ในระบบ OPAC

2. ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจอง

3. กดปุ่ม Hold หน้าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

เป็นอันเสร็จสิ้น หากผู้ใช้บริการนำมาคืนระบบจะแจ้งไปยัง อีเมลของผู้จอง และสามารถมารับได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการ ยืม-คืน

ปล.ถ้าหนังสือมีสถานะอยู่บนชั้นไม่สามารถจองได้

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 09:14
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8012 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7908 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7746 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7736 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7691 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7669 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7651 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7618 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7610 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7597 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs