รายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม e-Book เล่มไหน...โดนใจ

3 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม "e-Book เล่มไหน...โดนใจ"

สามารถมารับรางวัล ในวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ชั้น 2 ณ ห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ