ขอเชิญร่วม "กิจกรรม ท้านักอ่าน หา E-Book"

7 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มาเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด ในกิจกรรม ท้านักอ่าน หา E-Book  กติกา
1. อ่านโจทย์
2. ค้นหา E-Book จากเว็บ  http://ebook.yru.ac.th/
3. เลือก E-Book ที่มีเนื้อหาตอบโจทย์และเกี่ยวข้องกับโจทย์ให้มากที่สุด
4. ใส่ชื่อ E-Book ให้ครบ 5 ข้อ
5. ส่งมายังอีเมล์ [email protected] ส่งคำตอบได้ตั้งแต่ *วันที่ 13-20 มกราคม 2563