ขอเชิญชวนนักศึกษา “ส่งประกวดโครงการการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY)”

11 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

              ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษา “ส่งประกวดโครงการการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY)” เขียนโครงการส่งมาที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ฯ ชั้น 1 ห้องสมุด ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 มกราคม 2563 หากโครงการใดได้รับพิจารณาจะมีเงินสนับสนุนโครงการ ๆ ละ 2,000 บาท (ส่งเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้)

ผู้ชนะจะได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ
โทร 073-299675 ต่อ 23302
e-mail : [email protected]
line : uauis99

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ http://gg.gg/yrulibgreen