ขอเชิญชวน นศ.มรย. สมัครเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ

21 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

               American Corner Yala ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเอก (ยกเว้น อังกฤษ ค.บ. อังกฤษ ศศ.บ.และภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี) สมัครเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ (AC English Camp for Non- English Major Students) ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.2563 ณ Chestnut Hill Eco Resort อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินกิจกรรมโดยคุณจุฬา บิลอับดุลล่าห์ จาก Phuket Language Academy

               สามารถลงชื่อสมัครได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/ACCAMP และเขียนเรียงความเรื่อง Why should I be selected to join this activity? เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำ ส่งได้ที่เคาน์เตอร์ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563 นี้ รับจำนวนจำกัด 25 คน และจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทางเฟสบุค AC Yala