ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) งดให้บริการชั่วคราว

17 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และจะไม่มีการจัดเก็บค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว

     หมายเหตุ :
     บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเข้าลิงค์ bit.ly/2Qn76zy
     โทร : 073-299675 (23300)

     สามารถคืนหนังสือได้ที่ ช่องรับคืนหนังสือนอกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

     *ขออภัยในความไม่สะดวก