ประกาศผล การประกวดโครงการการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY)

19 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

          จากที่ทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดประกวดโครงการการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY) ไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทางห้องสมุดได้ทำการจัดประกวดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลโครงการที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชะเลิศ ได้แก่ โครงการหนูน้อยอนุรักษ์ถังขยะ (ถังขยะ DIY) หลักสูตร วิทยาการธุรกิจสุขภาพ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการเศษผ้าสร้างสุข หลักสูตร สารสนเทศศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการสร้างสุขสีเขียวเพื่อห้องสมุดสีเขียวสู่ green YRU หลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

*** ให้ทีมที่ได้รับรางวัลเข้ามารับมารับรางวัล ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ติดต่อคุณอิสรา แสงสุวรรณ โทร 073-299675 ต่อ 23302 หรือ มือถือ 087-7579944

***ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมรางวัลนำบัตรประจำตัวนักศึกษา สวมชุดนักศึกษา และสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกท่าน