พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY)

18 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     จากที่ทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดประกวดโครงการการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY) ไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทางห้องสมุดได้ทำการจัดประกวดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประกวด ได้แก่

รางวัลชะเลิศ ได้แก่ โครงการหนูน้อยอนุรักษ์ถังขยะ (ถังขยะ DIY) หลักสูตร วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการเศษผ้าสร้างสุข หลักสูตร สารสนเทศศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการสร้างสุขสีเขียวเพื่อห้องสมุดสีเขียวสู่ green YRU หลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

***ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งทุกคนด้วยนะครับ