จับมือสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ห้องสมุดขอยกเลิกค่าปรับแก่นักศึกษาที่ค้างค่าปรับอยู่ทั้งหมด

2 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างมาก ห้องสมุดขอยกเลิกค่าปรับแก่นักศึกษาที่ค้างค่าปรับอยู่ทั้งหมด

หากนักศึกษาค้างส่งคืนหนังสือ สามารถนำมาส่งคืนได้หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศให้มีการเรียนการสอนตามปกติ (โดยไม่มีการคิดค่าปรับ)