ประกาศการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด (เสาร์-อาทิตย์)

8 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

ปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

สามารถสมัครได้ที่ http://gg.gg/k06vz