ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง​

17 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์​ บุคลากรและนักศึกษา​ มรย.​ ห้องสมุดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง​

สามารถจองห้องศึกษาค้นคว้าได้ที่​ booking.yru.ac.th​ พร้อมดูขั้นตอนการจองห้องศึกษาค้นคว้าตามเอกสารแนบค่ะ ^^^

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page