ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา กลุ่ม 2

14 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ (14 ส.ค.63) บุคลากรศูนย์บรรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา อีก 2 กลุ่ม จำนวน 60 คน ในการศึกษาดูงานในการเยี่ยมชมห้อง American Corner และร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งได้แจกของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป