กิจกรรม QR CODE พาโชค

27 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากห้องสมุดให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกต้อนรับเปิดเทอมนะคะ

*ขอสงวนสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่ใช้บริการห้องสมุดผ่านบริการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยใจสู้ภัย covid-19 เท่านั้นนะคะ