ประกาศผลการประกวด Infographic หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ภายในห้องสมุด"

19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ภายในห้องสมุด"
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่
นายอีรมันต์ อาบู หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และนางสาวตักวา ตาเยะ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่
นางสาวฟิตรี และเซ็ง หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่
นายอีรฟัน สะมะแอ หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
**ศูนย์บรรณสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับน้องๆ คนเก่งด้วยนะคะ