หาหนังสือไม่เจอ... ให้เราช่วยนะ

1 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หาหนังสือไม่เจอ... ให้เราช่วยนะ 

บริการใหม่จากห้องสมุด สำหรับผู้ใช้บริการท่านใดที่ค้นหาหนังสือบนชั้นไม่เจอ

สามารถเข้าใช้บริการ "ระบบช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่หาไม่เจอบนชั้น"

โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ลิงค์  http://gg.gg/ooi32