ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคขวดพลาสติกทุกท่าน ที่ร่วมเคมเปญ "เปลี่ยนขยะ เป็นบุญ

4 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคขวดพลาสติกทุกท่าน ที่ร่วมเคมเปญ "เปลี่ยนขยะ เป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)" ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดส่งขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาคให้กับบริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด เพื่ออัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้กับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 16 กก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     ท่านที่ต้องการร่วมบริจาคเพิ่มเติมสามารถนำมาบริจาคได้ที่หน้าอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 073-299675 ต่อ 23300, 23304