ขอขอบคุณ ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลนครยะลา มาบริจาคหนังสือ

3 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอขอบคุณ ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลนครยะลา มาบริจาคหนังสือ จาก บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ซึงเป็นโครงการ "ชุมชนอุดมปัญญา" หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 288 ปก และสมาชิกนิตยสาร 3 ฉบับ มติชนสุดสัปดาห์ เทโนยีชาวบัาน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอบคุณมากค่ะ