ประชาสัมพันธ์มุม 20 หนังสือที่ไม่เคยถูกยืมในห้องสมุด

16 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     ศูนย์บรรณสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์มุม 20 หนังสือที่ไม่เคยถูกยืมในห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุดอย่างคุ้มค่า หากบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่านใดสนใจสามารถเข้ามาอ่านและยืมหนังสือได้ ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1