นิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก

5 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
     ขอเชิญชมนิทรรศการ “Check in คนทันควัน” เป็นนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1 นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการท่านใดที่มีความสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือจะเข้าไปถ่ายภาพร่วมกับนิทรรศการดีไซด์เก๋ๆ แล้วอย่าลืม Tag สำนักวิทยบริการฯ ด้วยนะคะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “Check in คนทันควัน” เพื่อรณรงค์ให้ มรย. ของเราปลอดบุหรี่กันนะคะ

     ขอขอบคุณ สสส. และ TKpark Yala ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนิทรรศการดีๆชุดนี้มาเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อค่ะ