ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English สำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

15 มีนาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   
    บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีที่จะเปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English สำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2559 จนถึง วันที่ 15 ส.ค. 2559 ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง สมาร์ทโฟน แทปแล็ตและคอมพิวเตอร์ ทุกที่ทุกเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพียงนักศึกษาลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิกที่ create account จากนั้นกรอกข้อมุลส่วนตัวเลือกประเทศไทย จากนั้นเลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล