บรรณานิทัศน์ใหม่ สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม 2560

19 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือใหม่

ประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนมกราคม (สัปดาห์ที่ 3) ซึ่งตัวเล่มของหนังสือได้จัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน ทุกหลักสูตร สามารถหยิบไปอ่านได้นะค่ะ เป็นหนังสือดี มีค่า อ่านแล้วสร้างแรงบันดาลใจในทุกเรื่อง........ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ OPAC ของห้องสมุด สามารถเข้าชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ *สามารถเข้าไปแนะนำติชม

ได้ที่..https://docs.google.com/a/yru.ac.th/forms/d/1_ztyVJu7R07LgjUX29tp84Et2-3CWDjMizkyJnqgDl0/prefill  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด