ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library

21 มกราคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้ AcademicOneFile และ NationalGeographic Virtual Library


1. ชื่อฐานข้อมูล : Academic OneFile
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ,นิตยสาร,หนังสือ,ข่าวสาร,รูปภาพ,วีดีโอและคลิปเสียง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้นใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (เอกสารฉบับเต็ม 7,871 รายการ)สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ.1980 – ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTMLและ PDF และมีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง,ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา,บรรณานุกรมอัตโนมัติ , แชร์เนื้อหาลงใน Social Network ใหม่,บันทึกเนื้อหาลงในบัญชี Google Drive ได้และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smartphone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะข้อมูลที่ให้ : PDF, HTML, เสียง MP3
ระยะเวลาการใช้ : ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เข้าใช้ได้ที่ URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE


2. ชื่อฐานข้อมูล : National Geographic Virtual Library
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่,รูปภาพ,วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ เช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านทาง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 – ปัจจุบัน ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Brower ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง Funtion Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย

ลักษณะข้อมูลที่ให้ : รูปภาพ, บทความวารสาร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, บทความวารสารอย่างย่อ, คลิปวิดีโอ, แผนที่
ระยะเวลาการใช้ : ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เข้าใช้ได้ที่ URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA