บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน 2560 สัปดาห์ที่ 1

5 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือใหม่

    ประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน 2560 สัปดาห์ที่ 1 ซึ่งตัวเล่มของหนังสือได้จัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 ห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน ทุกหลักสูตร สามารถหยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ OPAC ของห้องสมุด สามารถเข้าชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์http://library.yru.ac.th สามารถเข้าไปแนะนำ ติชม ได้ที่-https://docs.google.com/…/1_ztyVJu7R07LgjUX29tp84Et…/prefill

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด